Văn Phòng

Văn Phòng

Đồ họa

Đồ họa

Mỏng nhẹ

Mỏng nhẹ

Gaming

Gaming

Cao cấp

Cao cấp

Giá rẻ

Giá rẻ

deal sốc giảm giá upto 45%

)
 • Core i5
 • 14 inch
 • 8 GB
 • 256 GB

8.000.000đ

9.000.000đ

So sánh

Giảm 11%

 • Core i7
 • 14 inch
 • 8 GB
 • 256 GB

9.200.000đ

10.500.000đ

So sánh

Giảm 12%

 • Core i7
 • 14 inch
 • 8 GB
 • 256 GB

15.490.000đ

18.490.000đ

So sánh

Giảm 16%

 • Core i5
 • 14 inch
 • 8 GB
 • 256 GB

12.490.000đ

15.490.000đ

So sánh

Giảm 19%

 • Core i7
 • 15.6
 • 8 GB
 • 256 GB

17.000.000đ

18.000.000đ

So sánh

Giảm 6%

 • Core i5
 • 15.6
 • 8 GB
 • 256 GB

15.800.000đ

16.000.000đ

So sánh

Giảm 1%

 • Core i7
 • 14
 • 8 GB
 • 256 GB

15.400.000đ

17.500.000đ

So sánh

Giảm 12%

 • Core i5
 • 14
 • 8 GB
 • 256 GB

13.500.000đ

14.500.000đ

So sánh

Giảm 7%

 • Core i7
 • 14.0
 • 8 GB
 • 256 GB

18.900.000đ

19.500.000đ

So sánh

Giảm 3%

 • Core i5
 • 14.0
 • 8 GB
 • 256 GB

16.400.000đ

17.500.000đ

So sánh

Giảm 6%

 • Core i7
 • 15.6 inches
 • 8 GB
 • 256 GB

9.500.000đ

10.000.000đ

So sánh

Giảm 5%

 • Core i7
 • 14 inch
 • 8 GB
 • 256 GB

5.800.000đ

8.600.000đ

So sánh

Giảm 33%

 • Core i5
 • 15.6 inches
 • 4 GB
 • 256 GB

18.500.000đ

18.900.000đ

So sánh

Giảm 2%

 • Core i7
 • 13.3 inches
 • 8 GB
 • 256 GB

14.500.000đ

18.500.000đ

So sánh

Giảm 22%

 • Core i7
 • 12.5 inches
 • 8 GB
 • 256 GB

8.900.000đ

9.900.000đ

So sánh

Giảm 10%

 • Core i5
 • 12.5 inches
 • 8 GB
 • 256 GB

7.500.000đ

10.500.000đ

So sánh

Giảm 29%

 • Core i5
 • 14 inches
 • 8 GB
 • 256 GB

6.900.000đ

8.500.000đ

So sánh

Giảm 19%

 • Core i7
 • 12.5
 • 16 GB
 • 256 GB

14.800.000đ

17.000.000đ

So sánh

Giảm 13%

 • Core i7
 • 12.5
 • 8 GB
 • 256 GB

13.800.000đ

16.000.000đ

So sánh

Giảm 14%

 • Core i7
 • 12.5
 • 16 GB
 • 512 GB

17.800.000đ

21.000.000đ

So sánh

Giảm 15%

 • Core i5
 • 12.5
 • 8 GB
 • 256 GB

16.200.000đ

17.500.000đ

So sánh

Giảm 7%

 • Core i5
 • 12.5
 • 16 GB
 • 512 GB

16.500.000đ

18.500.000đ

So sánh

Giảm 11%

 • Core i7
 • 15.6 inches
 • 16 GB
 • 256 GB

9.900.000đ

14.500.000đ

So sánh

Giảm 32%

 • Core i5
 • 15.6 inches
 • 8 GB
 • 256 GB

8.500.000đ

14.500.000đ

So sánh

Giảm 41%

 • Core i7
 • 13.3 inches
 • 8 GB
 • 256 GB

14.500.000đ

18.500.000đ

So sánh

Giảm 22%

 • Core i5
 • 14 inches
 • 8 GB
 • 256 GB

8.300.000đ

12.500.000đ

So sánh

Giảm 34%

 • Core i7
 • 14
 • 16 GB
 • 512 GB

22.000.000đ

26.000.000đ

So sánh

Giảm 15%

 • Core i5
 • 14
 • 8 GB
 • 256 GB

19.200.000đ

23.500.000đ

So sánh

Giảm 18%

 • Core i5
 • 15.6
 • 8 GB
 • 256 GB

21.900.000đ

23.000.000đ

So sánh

Giảm 5%

 • Core i5
 • 13.3
 • 16 GB
 • 256 GB

17.500.000đ

20.000.000đ

So sánh

Giảm 13%

 • Core i7
 • 14
 • 8 GB
 • 256 GB

19.500.000đ

19.500.000đ

So sánh
 • Core i7
 • 15.6
 • 16 GB
 • 512 GB

28.000.000đ

28.000.000đ

So sánh
 • Core i5
 • 15.6
 • 8 GB
 • 256 GB

24.300.000đ

24.300.000đ

So sánh
 • Core i5
 • 14
 • 8 GB
 • 256 GB

23.000.000đ

23.000.000đ

So sánh
 • Core i5
 • 13.3 inches
 • 4 GB
 • 120 GB

4.490.000đ

7.990.000đ

So sánh

Giảm 44%

 • Core i5
 • 12.5 inches
 • 8 GB
 • 256 GB

4.990.000đ

1.080.000đ

So sánh
 • Core i5
 • 12.5
 • 8 GB
 • 256 GB

9.500.000đ

10.900.000đ

So sánh

Giảm 13%

 • Core i5
 • 14 Inch
 • 8 GB
 • 256 GB

8.900.000đ

13.500.000đ

So sánh

Giảm 34%

 • Core i7
 • 14.0
 • 8 GB
 • 256 GB

7.000.000đ

8.500.000đ

So sánh

Giảm 18%

 • Core i5
 • 14.0
 • 8 GB
 • 256 GB

6.200.000đ

7.500.000đ

So sánh

Giảm 17%

 • Core i5
 • 14.0
 • 4 GB
 • 128 GB

5.200.000đ

6.500.000đ

So sánh

Giảm 20%

Sản phẩm mới

Điểm mạnh của chúng tôi

vinalnk
10 năm kinh nghiệm

Trong ngành kĩ thuật

vinalnk
Thu cũ đổi mới

Thu cũ đổi mới sản phẩm

vinalnk
Lắp đặt tại nhà

Lắp đặt tại nhà miễn phí

vinalnk
Giao hàng tận nới

Giao hàng tận nơi miễn phí 5km

Lên đầu